Mangalam.VIP - ONE TIME PAYMENT
Package 1
මාස 6ක කාල සීමාවකට වලංගු වන මංගල දැන්වීමක් සමග ඔබගේ කේන්දරයට අදාල
✅ දසාවන්
✅ පලාපල
✅ යෝග පල
විස්තර ලබාගත හැක.ඉහත සේවාවන් සියල්ලම
Rs.1,490/= පමණයි.
Package 2
ඔබගේ වයසට පළාතට ගැලපෙන මංගල යෝජනා 5ක්, වසරක කාල සීමාවකට වලංගු වන මංගල දැන්වීමක් සමග ඔබගේ කේන්දරයට අදාල
✅ දසාවන්
✅ පලාපල
✅ යෝග පල
විස්තර ලබාගත හැක.ඉහත සේවාවන් සියල්ලම
Rs. 2,990/= පමණයි.

Package 3
ඔබගේ වයසට පළාතට ගැලපෙන මංගල යෝජනා 10ක්, විවාහය සිදුවන තුරු ඉවත් නොකරන මංගල දැන්වීමක් සමග ඔබගේ කේන්දරයට අදාල
✅ දසාවන්
✅ පලාපල
✅ යෝග පල
විස්තර ලබාගත හැක.ඉහත සේවාවන් සියල්ලම
Rs. 4,990/= පමණයි.